Selçuk Türkoğlu’ndan yaşanabilir Bursa projeleri

06 Mart 2024 Çarşamba, 16:49

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “YAŞANABİLİR BURSA” konulu proje tanıtımında Yerel Yönetim Vizyonunu açıkladı.

“YEŞİL, YAŞANABİLİR, KATILIMCI ve AKILLI ŞEHİR BURSA” hedeflediklerini vurgulayan Türkoğlu, 100’e yakın proje ile Bursa’yı imar ve ihya edeceklerini ifade etti.

İYİ Parti’nin yerel yönetimle ilgili anlayışının “ORTAK AKIL” ile oluştuğuna değinen Türkoğlu’nun açıkladığı projeler arasında “DİRENÇLİ ŞEHİR”, “BİLİMSEL KENTLİLEŞME” , “ULAŞAN BURSA” , “SOSYAL BELEDİYECİLİK” gibi temel konular öne çıkıyor.

Euro Park Otel’de basına yönelik yapılan toplantıda konuşan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selçuk Türkoğlu’nun gerçekleştirdiği sunum aynen şu şekilde:

HEDEF 2050; 1/100.000’LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Bursa’mızın maalesef bir anayasası yok. Nedir o? 1/100.000’lik plan.

Var mı? Yok! 2040 yılı için yapılmaya çalışılmıştı ancak bir türlü bitirilemedi. Kent dinamiklerinin de görüşünü ve planı da dikkate alarak; Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik ilçelerimizi de kapsayacak şekilde 2050 yılı 1/100.000 ölçekli Merkez Çevre Düzeni Planını multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlayıp acilen hayata geçireceğiz.

İMAR VE ÇEVRE EŞGÜDÜMÜ ŞART

Tüm Nazım ve Uygulama İmar Planlarını da yapacağımız,

Çevre Düzeni Planına uygun olarak güncelleyeceğiz.

Plansız (çarpık) yapılaşmaya artık kesinlikle izin vermeyeceğiz.

KENDİ EVİNİ YAPMAK İSTEYENE ARSA

Mülkiyeti belediyelerde olan ve de Büyükşehir Yasası ile belediyeye devredilen yapılaşmaya uygun

arazilerin uygulama imar planlarını yapacağız.

Buralarda üretilecek arsaları, evi olmayan ancak kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza 5 yıl

içinde evini yapmak şartıyla makul fiyatlarla vereceğiz.

AFAKİ BEDELLERE SON

Ruhsat onay aşamasında; imar parsellerinde daha önce terk edilen alanları plan zayiatı oranına

tamamlayan yerler için alınan afaki bedelleri ortadan kaldıracağız.

KAVİMLER GÖÇÜ BİTECEK

Şehrimizin 30-40 km batısında TEKNOSAB, DERİ VE TEKSTİL OSB gibi devasa organize sanayi bölgeleri

yapılmakta ancak buralarda çalışacak insanların yaşayabileceği yerleşebileceği yeterli konut ve sosyal

donatı alanları hala planlanmıyor.

Su rezervleri dikkate alınmıyor. 30-40 km. uzaktan buraya her gün “Kavimler Göçü” gibi gidip gelmelerinin nakit ve vakit kaybı olacağı açıktır.

DEPOLAMA VE LOJİSTİK ALANLARI

Yine bu bölgelerde üretilen ürünlerin depolama lojistik alanlarına ihtiyaç duyulacağı da açıktır. İşte bu alanları bütüncül bir yaklaşımla planlamazsanız tıpkı Bursa merkezinde olduğu gibi çarpık yapılaşma tahmin edemeyeceğimiz hızla başlayıp bitecek ve geriye döndürmek de artık imkansız hale gelecektir. Bu nedenle bu bölgeleri şimdiden planlayacağız.

ACİL EYLEM PLANI

Bursa’nın Bir Doğal Afet Acil Eylem Planı yok. Kim diyor?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meclis’te verdiğimiz soru önergesine cevabında diyor! İlk işimiz

Doğal Afetler Acil Eylem Planını yapmak olacak.

YUNUSELİ TOPLANMA MERKEZİ

Yunuseli Havalanının bulunduğu yeri; “Afet Toplanma ve Afet Lojistik Havaalanı” olarak planlayacağız.

Mevcut pist 400 m kadar uzatılarak hafif kargo uçaklarının inişine uygun hale getirilecek. Çadır ve konteynır kent oluşturulacak şekilde planlanıp,

normal zamanlarda park, yeşil alan, koşu parkurları şeklinde rekreaktif alan olarak düzenlenecek.

TOPLANMA MERKEZİNDE BAĞIMSIZ ALTYAPI

Yaşanması olası afet ve diğer kriz anlarında vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayabileceği, özel araçlarını park edebileceği ‘Toplanma Merkezleri’ni acilen oluşturacağız.

Bu alanlara ana şebekeden bağımsız elektrik, su, gaz, iletişim vb. hatlarını oluşturup bir köşesinde alet, jenaratör, projektör vb. donanım konulacak, depolar inşa edeceğiz.

ÇATI VE TABELA GÜVENLİĞİ

Şehrimizde sık sık yaşanan lodos rüzgarları da dikkate alınarak çatı ve tabela uçmalarının yarattığı tehlikeleri

önleyecek çalışmalar yapacağız. Mesnetsiz ve gelişigüzel yapılan çatıların değiştirilmesini, işlevsiz

kalan, eskiyen, kötü görüntüye yol açan, şehir estetiğini bozan ve tehlike arz eden tabelaların kaldırılmasını sağlayacağız. Avrupa şehirlerindeki gibi dükkan vitrinlerine camlarına, kapılarına yazılacak bilgilendirme tabelalarını teşvik edecek bunun dışında yapılan tabelaların vergilerini artıracağız.

DİKİNE İMAR FURYASINA SON

Kentsel Dönüşümü “Rantsal Dönüşüm” olarak algılayan mevcut yönetimlerin aksine kentsel dönüşüm uygulamalarını amacına ve ruhuna uygun yapacağız. 2-3 katlı evleri yıkıp çok katlı, dikine imar furyası kentsel dönüşüm değildir, bu çarpık anlayış son bulacak!

RİSKLİ ALANA ACİL MÜDAHALE

Çok riskli alanlarda kalan yapıların dönüşümüne öncelik vereceğiz. Bu alanlardaki dönüşümlere Belediye olarak müdahil olacak, ekonomik ve idari anlamda aktif katkı koyacağız.

KENT SİLÜETİ KORUNACAK

Dünyada her şehrin kendine ait bir dokusu ve silüeti vardır. Bu anlamda Bursa’nın kalabilen güzelliklerine,

yeni güzellikler ekleyecek ve ortaya çıkacak yeni kent silüetini ve dokusunu koruyacak, asla da bozmayacağız!

ZEMİN ETÜDÜ GÜVENLİĞİ

Gerek kentin Anayasasının hazırlanmasında, gerekse zorunlu

yeni imar planlamalarında; kararlarımızı, arazinin topografik

durumuna ve zemin dinamiğine uygun bilimsel kriterler ve raporlamaların ışığında alacağız.

DAR GELİRLİYE KİRA DESTEĞİ

Başka evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza, kendi evini inşa süresince ilave kira destekleri verecek, mağdur etmeyeceğiz.

OTOPARK UYGULAMASINDA TAVİZ YOK

Ülkemizdeki imar planlamalarının ve kentlerimizin özellikle bitmeyen trafik çilesinin bir numaralı konusudur otoparksızlık. Bu duruma da planlamalardaki “otopark zorunluluğu” yaptırımına bir şekilde göz yumulmuş olunması yol açmıştır.

Yeni dönemde uyulması gereken bir numaralı plan gerekliliği; otoparkların, bodrum katlara alınması ve böylelikle sosyal ve yeşil alanların arttırılması olacak.

PLAN BELİRSİZLİĞİNE SON

Şeffaflığı esas alacağız. Bu nedenle dönüşecek yapıların

dönüşmüş halindeki mimari projeleri ve görünümleri,

dönüşümden önceki ve sonraki toplam inşaat alanları ve  

bağımsız bölüm sayıları önceden lanse edilecektir.

Değişmesi durumunda, mutlaka hak sahiplerinin onayını alacağız.

GÜVENLİ ALTYAPI

Dönüşüm nedeniyle nüfus artışı öngörülmesi halinde, imar

planlarının bütünlüğünün bozulmaması için proje  

alanlarını genişletilereceğiz. Sosyal ve altyapı alanlarının

arttırılması için gerekli plan değişikliklerini önceden  dikkate alacağız.

KAMU HAKKI KORUNACAK

Plandaki konumları gereği Makul Kar + Maliyet dışında yüksek

rant getiren projeler titizlikle incelenecek kamunun ve devlet  

hazinesinin hak kaybına uğramasının önüne geçilecek.

BİLİMSEL ANA PLAN

Öncelikle üniversitelerimiz ve akademik odalarımızla birlikte  

‘Bursa Ulaşım Ana Planı’nı şehrin büyüme yönü ve hızı gibi kriterleri dikkate alarak uzun vadeli ihtiyaca çözüm olacak şekilde bilimsel ve akılcı bir yaklaşımla yeniden yapacağız.  

7/24/ HİZMET

Şehrin doğusunda ve batısında cep otogarları yapacağız.

Toplu ulaşım planımızı 7/24  esasına göre uygulayacağız.

Vatandaşlarımızı gece 12’den sonra terminallerde sabahlamaya mahkum etmeyeceğiz.

DERİN METRO

Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bursa için derin metro projelerini acilen hazırlayacağız. Hafif raylı

sistemleri geliştirerek derin metro sistemleri ile entegre edeceğiz.

İLK ETAP 24 KM, 16 İSTASYON

1. Etap Derin Metro Hattımızı Kestel – K.Sanayi ve 23 Nisan mahallesi  arasında  24 km ve 16 istasyondan oluşacak. Dünyanın önemli bir çok şehrinde ve ülkemizde de İstanbul,Ankara ve İzmir olmak üzere yeraltı (derin) metro ağı bulunmaktadır.

Devam edenler hariç İstanbul’da 202 km 138 istasyon, Ankara’da 67 km 57 istasyon ve İzmir’de 27 km 24 istasyonlu yeraltı metro hattı var.

Nüfus olarak bu şehirlere yakın ve katma değeri belki de daha fazla olan şehrimizde 6-7 km kadarı yeraltına alınmış hafif raylı sistem dışında derin metro sistemi her seferinde söz verilmesine rağmen bugüne değin 1 km bile yapılamadı.    

ULAŞIMA DERİN NEŞTER

Bu nedenle orta vadede; toplam uzunluğu 24 km bir yeraltı metro yapılması şehrimizin ulaşımına önemli katkı sağlayacaktır.

Bu hatların mevcut kullanılan güzergahlardan farklı konumda olması nedeniyle de inşaat süresince mevcut trafiğe olumsuz etkisi olmayacaktır.        

BURSA GÖRÜKLE’YE ULAŞACAK

Görükle’ye kadar 3,5 km uzatılacak mevcut hafif raylı sistem ile entegre edilerek Uludağ Üniversitesinden Kestel ve Gürsu’ya kadar ulaşımın kesintisiz olarak sağlanabilecektir.

METROYU HAFİF RAYLI SİSTEMLE ENTEGRE EDECEĞİZ

Derin Metro Hattı ile hat üzerinde yapılacak Stadyum İstasyonundan başlamak üzere Hürriyet -Yunuseli –

Otobüs Terminali – Bağlarbaşı –Emek hattı boyunca ve Küçük Sanayi İstasyonundan başlamak üzere

Demirci-Çalı-Yaylacık-Tahtalı-Kayapa hattı boyunca yeni yapılacak hafif raylı sistemlerle entegrasyonu

sağlanarak önemli bir nüfusu daha raylı sistemle tanıştırmak mümkün olacaktır.

KÖRDÜĞÜME YENİ ÇÖZÜMLER

Neredeyse tüm mevcut ana arterlerimizin bağlantı noktası haline

gelen Acemler ve Mudanya Yolu Kavşaklarını, alternatif arterler

yaparak kördüğüm olmaktan kurtaracağız.

ALTERNATİF ANA ARTERLER

11 Eylül ve Avrupa Konsey Bulvarları ile Otansansit’ten başlayarak Soğanlı’ya kadar ulaşan ancak bir türlü tamamlanamayan Muhsin Yazıcıoğlu, Çelebi Mehmet, Hüdavendigar Bulvarlarında

akış kesintisiz olacak. Kavşak, batçık, tanjant tipindeki yollar ve

alt/üst geçitler yaparak trafik lambalarını en aza indirmek  

suretiyle buraları alternatif ana arterler haline getireceğiz.

HER MAHALLEYE OTOPARK

Özellikle ana arterlere ve metro istasyonlarına yakın yerlerde

olmak üzere, her mahallede en az bir tane olmak üzere yüksek kapasiteli otoparklar inşa edeceğiz.

OTOPARK YATIRIMCISINA TEŞVİK

Yeni nesil katlı otopark yapmak isteyen girişimcilere, alan tahsisi ve ruhsatlandırma konularında kolaylık sağlayacağız.

TEKNOLOJİK TABELA DEVRİMİ

Yol bilgilendirme tabela sistemini teknolojik imkanlardan faydalanarak baştan aşağı yenileyeceğiz. Erken yön uyarı tabelalarının sayısını arttırarak son anda dönüş yapma nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı ve kazaların önüne geçeceğiz.

GEMLİK’E MODERN GİRİŞ VE ÇIKIŞ

Şehir merkezine doğru dürüst girişi olmayan Gemlik ilçemizi bu yoksunluktan kurtaracağız. Vatandaşlarımızın ilçeye en kısa yoldan ulaşmalarını sağlayacağız.

ULUSLARARASI MARİNA

Bursa ve İznik’e deniz yoluyla turist getirecek Cruise gemilerinin

yanaşabileceği, Marmara bölgesindeki yatların bağlanacağı,

sosyal tesisleri olan ve bu marka ürünlerimizi turistlerle tanıştırabileceğimiz ve pazarlanabileceğimiz dükkanlarımıza

sahip büyük ticari bir marina yapacağız.

ATATÜRK KENT VE KÜLTÜR MEYDANI

Bursa’mızda bugüne kadar meydan için yapılan girişimler maalesef

ranta kurban gitmiştir. Oysa meydanı olmayan bir kentte ne DEMOKRASİ’den ne de DEMOKRATİK bir yönetimin varlığından

bahsedilemez! Bu nedenle öngörüsüzce yıkılan Atatürk stadyumunun yerinde yapılan işlevsiz millet bahçesini; mitingler yapılabilecek, törenlerle, konserlerle şenlenecek, sosyal ve kültürel alanlara sahip amacına uygun, 60.000 m2 üzerinde 200.000 kişinin yer alabileceği “Atatürk Kent ve Kültür Meydanı” na dönüştüreceğiz.

KIRSALDA KARŞILIĞI OLAN OKULLAR

Başta dağ yöremizdeki ilçelerimiz olmak üzere gençlerimizi, gerek sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığımız gerekse iş

imkanları yaratamadığımız için ilçelerimizde tutamıyoruz.

Buralardaki mevcut yüksekokullarda Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe, Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Tekstil

gibi kırsal ilçelerimizde karşılığı olmayan bölümler bulunuyor.

TESİS VE DONANIM DESTEĞİ

İlçelerimizde karşılığı bulunan sektörlere yönelik eğitim veren bölümlerin açılması ve gençlerimizin bu sektörlerde vasıfsız işçi yerine kalifiye personel olarak çalışmalarının, hatta iş kurmalarının sağlanması için çaba göstereceğiz. Bu doğrultuda; gerekli tesis ve donanım desteği vermek için üniversitelerimizle istişarelerde

bulunacağiz.

MADENCİLİK BÖLÜMLERİ

Maden Harita ve Ölçmeleri, Maden Rezerv Hesaplamaları, Maden İşletmeciliği gibi konularda eğitim veren Madencilik Bölümleri,

TARIM VE ZİRAAT OKULLARI

Bitki Koruma, Zirai İlaçlama, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği, Tarımsal Aletler, Endüstriyel Tarım ve Hayvan İşletmeciliği gibi konularda eğitim veren Ziraat Bölümleri,

TURİZM EĞİTİMİ

Turizm vb. gibi bölümlerin açılmasını sağlamak için her türlü girişimde bulunacağız.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Eğitimlerinde toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilerimize haftanın 7 günü gidiş ve dönüş olmak üzere günlük 2 sefer ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız.

STAJ KOORDİNASYON MERKEZİ

Bu bağlamda; öncelikle belediyeler bünyesinde STAJ KOORDİNASYON OFİSLERİ ikame edip buna bağlı bir

stajyer bilgi sistemi kuracağız. İşletmelerle öğrencileri buluşturmak için gerekli çalışmaları yapacak, geri

bildirimleri değerlendirerek staj sürecini takip edeceğiz.

Zorunlu olan staj süresince öğrencilerimize toplu taşıma

araçları ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Başarılı

olanlara staj bursu vereceğiz. İşletmelere teşvik ve avantajlar sağlayacağız.

ÜCRETSİZ KURS MERKEZLERİ İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitim sistemimizin en önemli eksikliği hiç bir dönemde fırsat eşitliğini sağlayamamış olması, bu adaletsizliğin giderek de derinleşmesidir.

Bu bağlamda 8. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz kurs merkezleri açacağız, Bursa’da hiç bir yavrumuzu eşitsizlik mağduru yapmayacağız. Okul öncesi

çocuklarımız için de uyduruk ana kucağı yerine derli toplu kreşlere kavuşturacağız.

DESTEK ÇEKİ VE NAKDİ KATKI

Bu yaş grubundaki öğrencilerimize, aynı zamanda 2024-2025 yılı için 2.000 TL yardımcı kaynak çeki

vereceğiz. Dezavantajlı ya da kırsal mahallelerimizde eğitim gören dar gelirli ailelerimizin çocuklarına ise

sınava hazırlanma desteği olarak 5.000 TL nakdi yardım yapacağız.

YURT SEFERBERLİĞİ

Bursa’da on binlerce öğrencinin barınma sancısı çektiğini. kapı kapı kiralık daire arama derinde düştüklerini biliyoruz. Yerel yönetimler, şehrimizde eğitim amaçlı konaklayan misafir öğrencilerimizden

de sorumludur. İlk icraatlarımızdan biri de yeteri kadar öğrenci yurdu yapmak olacaktır.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Gençlerimizi tütün ve madde bağımlılığından uzak tutmak için mevcut bütün araçları aktif olarak kullanacağız.

Ailelerin nasıl davranması gerektiğini, madde kullanımına başlama ve eğilimli olma belirtileri konusunda Bilboardları reklamdan ziyade bu amaçla bilgilendirme amacıyla kullanacağız.

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sosyal medya gibi tüm iletişim araçlarıyla kamu spotlarını artıracağız. Okul çevrelerini, odak olduğu bilinen ve ihbar edilen yerleri sivil zabıta ekiplerince izleyecek kolluk kuvvetlerine ihbar görevini üstleneceğiz. Her şeye rağmen kötü alışkanlıklara bulaşan gençlerimiz için tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısını ve ulaşılabilirliğini

arttıracağız.

TARIMA DAYALI İHTİSAS ALANLARI

Tarım A.Ş.’yi mutlaka çok daha etkin hale getireceğiz. Başta dağ yöresindeki ilçelerimiz olmak üzere kırsal alanlarımızda Kamulaştırma ve Arazi Toplulaştırması yönetimleriyle

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanları ihdas

edeceğiz.” Hayvansal ve bitkisel üretimin yanında bu bölgelerin içinde üretilen ürünlerin işlenmesi ve depolanmasını sağlayan tesisler için alanlar ayıracağız. Tesislerde yenilenebilir enerji sistemlerinden aktif olarak yararlanacağız.

ÇİFTÇİYE SERA YATIRIMI

Köy yerleşim alanları yakınında, belediyeye devredilen araziler

ile kullanılmayan arazilerde, seracılık yapmaya uygun parseller oluşturup alt yapı hizmetlerini sağlayacağız. Bölgede ikamet eden 30 yaş altı çiftçilerimize öncelik vererek ilk 5 yılı  

ücretsiz kiralayacak, süre sonunda talep edildiğinde bedeli mukabilinde sahiplenmesine imkan yaratacağız.

ÜCRETSİZ PROJE SÖZÜ

Aynı şekilde çiftçilerimize Örtüaltı (sera) ve hayvancılık tesis binalarına ilişkin tip projeler hazırlayıp ücretsiz

sağlayacağız.

AR-GE DESTEĞİ

Belediye bünyelerinde kurulacak tarım hayvancılık AR-GE Ofisleri ile ücretsiz destek ve danışmanlık sağlayacağız.

ÜRETİCİYE ALIM GARANTİSİ

Bu alanlarda üretilen nitelikli ürünlere alım garantisi verecek, şehir merkezlerindeki marketlerle ve ayrıca açılacak sosyal marketlerde satışa sunulmasını temin edeceğiz. Üretilen

sütlerin satın alınan bir kısmını dezavantajlı mahallerdeki

çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız.

ATIL ARAZİLERE DÜZENLEME

Tarım yapılmasını ekonomik olarak engelleyecek şekilde küçülen, geometrisi bozulan, kadastro yolları bulunmayan tarım arazileri ada ve mevki bazında vatandaşların da

rızasına bağlı olarak Tarım Müdürlükleri ile de koordinasyon sağlanarak yeniden düzenleyeceğiz.

TERSİNE GÖÇE TEŞVİK

Köy Yerleşik Alanı sınırlarını biran önce tespit edip kesinleştireceğiz. Köyüne geri dönüp kırsal üretimde  

yer almak isteyen vatandaşlarımıza bu alanlar içinde uygun arsa üretmeyi amaçlayan imar faaliyetleri yürüteceğiz.

YÖRE MİMARİSİ AYAĞA KALKACAK

Tarım ve hayvancılık yapıları ile konut yapılması taleplerinde yöre dokusuna uygun tip mimari proje uygulamasını

geliştirip ruhsat alma maliyet ve süreçlerini kısaltacağız.  

Tarım ve hayvancılık üretimine katılmak için şehirden köye

dönmeye karar veren vatandaşlarımıza ikametini aldırmak,

üretim projelerini sunmak, varsa mevcut evini yenilemek vb.

gibi şartları sağladıkları takdirde 100.000 TL taşınma ve yerleşme yardımı sağlayacağız.  

DÜZENSİZ GÖÇMENE GEÇİT YOK

Düzensiz kaçak göçmenlere kiraya verildiği veya kullandırıldığı tespit edilen konut ve iş yerlerine belediye tarafından sunulan hizmetleri, boşaltmaları için süre tanıyarak durduracağız.  

TABELAYA STANDART GELECEK

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalarda Türkçe alfabe

harflerinin kullanılması hususunda standart belirleyeceğiz. Bu kurala uymayan mevcut tabela ve reklam panolarını kaldıracağız.

DENETİMLİ RUHSAT DÖNEMİ

Türk vatandaşlarının ticaretini korumak, haksız rekabeti ve

kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla yabancılar tarafından işletilen müesseselerde çok sıkı denetimler uygulayacağız.  Kaçak iş gücü, hijyen koşulları, menşei belirsiz ürünler,

çalışma ve oturum izinleri, mesleki yeterlilik gibi hususlarda eksiklik tespit edilen iş yerlerinin ruhsatlarını iptal edeceğiz.

İSTİHDAMDA YERLİ ÖNCELİK

Belediyelerimizde ve bağlı kuruluşlarda yöre insanından

vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağlayacağız.

Statüsü ne olursa olsun yurt dışı kökenli hiçbir kişinin kurumlarımızda istihdamına izin vermeyeceğiz.

İHALELERDE YERLİ İSTİHDAM ŞARTI

Belediyelerin hizmet ihalesi veya doğrudan hizmet alımına muhatap olan şirketlerde, genel hususlara ek olarak; yöreye ait ve millî sermayeli olma, çalışanlarını Türk vatandaşlarından istihdam etme gibi özelikler arayacağız.

Bu koşullarda değişiklik olması durumunda sözleşmelerini feshedeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz